مستان

موسیقی

من در اینجا سعی می کنم اطلاعاتی که در مورد موسیقی به دست می آرم یا دارم رو قراربدم .نظراتتون به جالب تر شدن این صفحه کمک میکنه.

برای دوستداران تصانیف قدیمی ایران سعی میکنم بعضی نت تصنیفها را در این قسمت برای دانلود بزارم .

اینجا میتونید نت تصنیف عقرب زلف کجت را دانلود کنید.

دانلود نت تصنیف دیدی که رسوا شد دلم .

دانلود نت تصنیف گل پامچال