سوال از خدا

 
گفتم خدایا سوالی دارم
گفت بپرس...
گفتم چرا هر موقع من شاد هستم، همه با من میخندن، ولی وقتی غمگینم کسی با من نمیگرید؟
گفت خنده را برای جمع آوری دوست و غم را برای انتخاب بهترین دوست آفریدم...

/ 0 نظر / 5 بازدید