زمستان

 یک ساعتی می شد که برف تندی شروع به باریدن کرده بود و کم کم داشت همه جا رو سفید پوش میکرد. سعی میکرد تا میتونه سریعتر مسیر رو طی کنه تا زودتر به خونه برسه که یک دفعه نفهمید چه طور شد که لیز خورد و محکم به پشت خورد به زمین سریع خودشو جمع کرد وخواست بلند شه که توجهش به جعبه چوبی کهنه ای که کنارش بود افتاد و صدای جیک جیک ریزی از توش شنید . رفت به طرفش و دید یه گنجشک کوچولو زیر جعبه از شدت سرما داره می لرزه ، با خودش فکر کرد اگه اینو همینجا ولش کنم حتماً تو این هوا از بی غذایی و سرما می میره . گنجشک و تو دستاش گرفت و گرمش کردو بردش به خونه اونجا یه لونه کوچلو براش درست کردو هر روز براش آب و دون می ریخت . یه روز صبح که رفت سراغ گنجشک کوچولو اثری ازش ندید ، خیلی ناراحت شد و باخودش فکر کرد چه حیوون قدر نشناسی من که جونشو نجات دادم و این همه بهش خوبی کردم بدون هیچ تشکری ترکم کرد.....

بهار شده بود و همه جا سبز و قشنگ . مجبور بود با هواپیما به یک مسافرت کاری به اصفهان بره . برای رفتن به فرودگاه یه تاکسی دربست میگیره و به راننده میگه آقا لطفاً خیلی تند برو فرودگاه چون 45 دقیقیه دیگه بیشتر فرصت ندارم اگه دیرتر برسم هواپیما پرواز میکنه ومن جا میمونم. تو مسیر اتوبان منتهی به فرودگاه راننده با سرعت زیاد درحال حرکت بود که ناگهان چیزی با شیشه جلو ماشین برخورد میکنه و باعث میشه حواث راننده پرت بشه به سرعت بزنه رو ترمز ، ماشین پشت سری هم که فاصله اش با اونا کم بود از پشت سر برخورد میکنه با تاکسی و اینجوری میشه که هردو ماشین وامیتن برای اومدن افسر و راهبندون بزرگی تو اتوبان درست میشه . از تاکسی که پیاده شد فهمید با این وضعیت دیگه به هواپیما نمیرسه شدیداً عصبانی بود که ناگهان چشمش به جسد یه گنجشک افتاد فهمید اون چیزی که خورده بود به شیشه ماشین وباعث پرت شدن حواث راننده شده بود اون گنجشک بود. خیلی از این ماجرا ناراحت بود و با ناراحتی به خونه برگشت .از اخبار تلویزیون وقتی شنید که هواپیمای پرواز تهران - اصفهان به دلیل نقص فنی 15 دقیقیه بعد از بلند شدن از فرودگاه مهر آباد سقوط کرده و تمامی سرنشیناش مردن، ناخود آگاه به فکر اون گنجشک کوچولو افتاد این فکر از مغزش بیرون نمیرفت که میتونه این گنجشک همونی باشه که تو زمستون جونشه و نجات داده بود...؟؟؟

/ 0 نظر / 6 بازدید